TAPASZTALATI / OUTDOOR TRÉNER és TANÁCSADÓ KÉPZÉS
VADON-, KALANDTERÁPIÁS SPECIALIZÁCIÓVAL


A kéTTé Tapasztalati Tanulás Alapítvány és az AHA! Outdoor Kft. közös 1+2 szemeszteres képzése azoknak a trénereknek, terapeutáknak,  segítő szakembereknek, pedagógusoknak és minden olyan emberekkel foglalkozó szakembernek (vagy hallgatónak), akik szeretnének tapasztalati úton, expedíciós körülmények között, olyan ismeretekre szert tenni, melyekkel magabiztosabban mozoghatnak természeti környezetben,  dolgozhatnak és vihetnek ki csoportokat,  új gyakorlatokat, tanulási helyzeteket kínálva és teremtve számukra.


A képzés tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati órákat, elsősorban tapasztalati úton való tanulásra építve, túlnyomó részt természeti közegben, de alkalmaz e-learning (önálló tanulás) elemeket is, illetve külföldi oktatók általi kontakt és online prezentációkat, workshopokat, webinariumot.

A képzést hazai és nemzetközi trénerek, terapeuták vezetik, illetve  válaszható egyéb módszertani képzéseket is javaslunk, kínálunk majd – moduláris rendszerben.


A képzés felépítése

Az 1.  alkalom egy 10 napos BÁZIS-SZEMINÁRIUM, melynek elvégzése alapfeltétele a további 2 szemeszterből álló képzésnek, de természetesen önmagában tekintve is értékes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagít minden résztvevőt.

A TELJES KÉPZÉS őszi és tavaszi, I. és II. szemeszterekből áll, melyeket moduláris rendszerben lehet elvégezni.


A Tapasztalati / Outdoor Tréner (VKT spec) képzés 2016/2017. tanév – I. Évfolyamának részvételi feltételei

 

Jelentkezési feltételek

– Min. 21 éves kor

– Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok :

                    Tapasztalati/Outdoor Tréner minősítéshez:

                    pszichológia, szociális szakok, pedagógiai szakok, mentálhigiéné, egészségügy, testnevelés, andragógia, antropológia, közgazdaságtan, jog, műszaki és művészet tudományok, stb.

                    Vadon-, és Kalandterapeuta specializált minősítéshez:

                    pszichológia, szociális szakok, pedagógiai (tanári ill. óvodapedagógiai) szakok, mentálhigiéné, pszichiátria szakok – módszertani szakképzéssel (lásd részleteket később)

– Életrajz és motivációs levél (tt.vkt.kepzes@gmail.com email címre küldve – április 20-ig)

– Alkalmazott angol nyelvtudás (a képzés szakirodalmi nyelve)

– Egészségügyi alkalmasság (alap állóképesség, a jelentkezőnek képesnek kell lennie kb. 10-15 kg-os hátizsákkal, hegyi, erdei terepen több napot gyalogolni – a jelentkezés lezárta után egészségügyi lap kitöltésére lesz szükség)

– Képzési Jelentkezési Lap kitöltése és 2016. MÁJUS 13. határidő előtti visszaküldése

A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE MELLETT KÉRJÜK KÜLDJETEK EL EGY RÖVID, FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZOT ÉS MAX. FÉL-EGY OLDALAS MOTIVÁCIÓS LEVELET AZ ALAPÍTVÁNY képzési EMAIL CÍMÉRE: tt.vkt.kepzes@gmail.com címre – szintén 2016. MÁJUS 13-ig, mely már a meghosszabbított, végleges határidő.

Az induló képzés csoport létszámának minimuma és maximuma meghatározott, így amennyiben a jelenkezők száma ennél magasabb, úgy kiválasztással fogunk élni, melynek formái csoportos és/vagy egyéni beszélgetések lesznek.

A meghírdetett képzés díja kötött, azonban lehetőséget biztosítunk képzési támogatás (ösztöndíjak és részletfizetési lehetőségek) igénylésére. Ennek módja a „Támogatási kérelem” kitöltése lesz. Az elbírálásról a megadott határidőig mindenkit tájékoztatunk.

 

Részvételi feltételek

– Egyéni tanulmányi szerződések megkötése

– Bázis szeminárium egészén és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)

– Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján (Bázis-szeminárium és egyes modulok díjainak alkalmi kiegyenlítése vagy a szemeszterenkénti ill a teljes képzési folyamat díjának egyösszegű befizetése)


BÁZIS-SZEMINÁRIUM

A BÁZIS-szeminárium egy 10 napos, önismereti munkát is magába foglaló tréner-képzés nyitó programja, mely első és utolsó napjai egy erdei “bázison” zajlanak, közbeékelve egy 5 napos expedíciót.

 

A bázis-szeminárium céljai

– Bázis és expedíciós körülmények között outdoor/ tapasztalati / természeti élmények gyűjtése és feldolgozása

– Úgynevezett „hard” és „soft” skillek, készségek fejlesztése, új gyakorlatok megismerése

– Önismeretei helyzetekben és gyakorlatokban való részvétel

– Csoportszintű együttműködés fejlesztése, igény szerint teljes két szemeszteres képzés áttekintése

 

A bázis-szeminárium felépítése

1-3 nap – nagycsoportos munka a „bázison”

– Ismerkedés egymással és a módszertannal (a tapasztalati tréneri munka, vadon-és kalandterápia alapvetései, szemlélet sajátosságai, környezet adta lehetőségek megismerése, NOLS Outdoor Leadership Modell, rendszerszemlélet bevezetése, tapasztalatszerzés – egyéni és csoportos szinten)

– Felkészülés a 4,5 napos expedícióra (meglévő és új tudás mozgósítására való felkészülés) – „hard skill-ek”

3-7 nap – expedíció

– Expedíciós ismeretek a gyakorlatban – saját élmény

– Egyéni és csoportos „kihívások” (fizikai és mentális szinten zajló lehetőségek megismerése)

– Önismereti munkába való betekintés és reflexió (természeti szimbólumunka, metafórák a kaland-kihívásokban)

– Tréneri kompetenciák fejlesztése – „tervezés – vezetés – kivitelezés” bevezetés az elméletbe és gyakorlatba

8-10. nap – nagycsoportos munka a „bázison”

– REFLEXIÓ és feldolgozás

– Záró Ceremónia

– Nagy képzés áttekintése, tartalmának ismertetése, közös és egyéni jövőkép

 

Kinek ajánljuk

– trénereknek, terapeutáknak, segítő szakembereknek, pedagógusoknak és minden olyan emberekkel foglalkozó szakembernek (vagy hallgatónak)

– akik szeretnének tapasztalati úton,

– expedíciós körülmények között,

– olyan ismeretekre szert tenni, melyekkel

– magabiztosabban mozoghatnak természeti környezetben,

– dolgozhatnak és vihetnek ki csoportokat,

– új gyakorlatokat, tanulási helyzeteket kínálva és teremtve számukra.

A BÁZIS-szemináriumon, mint önálló programon való részvétel is lehetséges, azonban A BÁZIS-szemináriumon való részvétel feltétele a további két szemeszterre való jelentkezésnek és hosszú távon az alapítvány szakmai munkájában való (önkéntes, asszisztensi, terapeuta) részvételnek, együttműködésnek is.

 

Részvételi díj

a teljes BÁZIS-szeminárium 9 munkanapja – 90.000.- Ft

A 9 napos szeminárium teljes részvételi díja 150.000.- Ft, az ELSŐ ÉVFOLYAM közel 40 %-os kedvezményben részesül (minimális csoportlétszám elérése esetén ösztöndíjakat tudunk biztosítani)

a részvételi díj tartalmazza:

– 9 nap teljes programján való részvétel

– expedíció során (4 nap) teljes ellátás

– szükség szerinti felszerelés bérleti díja

– tananyag

a részvételi díj NEM tartalmazza:

– utazás költségét

– első és utolsó napok szállásának és étkezésének költségét

A helyszínre utazást minden résztvevőnek egyénileg kell megoldania – ebben igyekszünk technikai segítséget nyújtani (menetrendek, telekocsik szervezése, stb.)

 

Vezető trénerek / terapeuták: Szabó Gábor Timur és Rákár-Szabó Natália

Back-Country Expedition Supervisior / NOLS Instructor : Katarina Ducaiova (Canada/Slovakia)

Meghívott oktató: Iszlai Zoltán


A Tapasztalati/Outdoor Tréner és Tanácsadó

Vadon-, Kalandterapiás Specializációval Képzés

Célja olyan kompetens szakemberek képzése, akik magabiztosan dolgoznak természeti környezetben, a csoportdinamika, soft és hard skillek átfogó alapismeretével.

 

A tapasztalati / outdoor tréner képzés moduljainak megnevezése és óraszáma

Bázis-szeminárium

9/10 napos bentlakásos, 5 napos expedíciót is magába foglaló szeminárium

I. szemeszter – kontakt órák:

1. modul – Elméleti alapok – történetiség, szemlélet, alkalmazott pszichológiai modellek – 30 óra

2. modul – Outdoor módszerek, hard és soft technikák, alkalmazási területek – 30 óra

3. modul – Csoportdinamika alapjai, csoportvezetés és facilitálás – elmélet és gyakorlat – 30 óra

4. modul – Reflexió, visszajelzés, feldolgozás – elmélet és gyakorlat – 30 óra

Az első szemeszter idején e-learningben töltött tanulási órák (on-line konzultáció, Webinarium, önálló és csoportos tanulás) + 12 óra

II. szemeszter – kontakt órák:

5. modul – Outdoor tréning és terápiás technikák – 40 óra

6. modul – Programtervezés és fejlesztés, vizsgálati módszerek – 40 óra

7. modul – Tapasztalati alapú terápiás alkalmazás és szervezetfejlesztés – 40 óra

8. modul – A tanultak gyakorlati alkalmazása, portfólió készítés, csoportvizsga – 20 óra

A második szemeszter idején e-learningben töltött tanulási órák (on-line konzultáció, Webinarium, önálló és csoportos tanulás) + 12 óra

 

A tapasztalati / outdoor tréner képzés felépítése

KONTAKT Modulok

– lehetőség szerint természeti környezetben (Mátra, Börzsöny, Pilis)

E-learning

– szakirodalom feldolgozások (quizek, rövid esszék, konzultáció)

– páros / kiscsoportos és nagy csoportos feladatmegoldások, fórum

– ON-LINE interaktív prezentációk nemzetözi előadók által , Webinariumok (USA, Ausztrália)

ÚJ (KONTAKT MODUL ÓRÁKON KÍVÜLI) TANULÁSI FORMÁK áttekintése

A képzés a tapasztalati tanulás gyakorlati és elméleti alapjainak és bizonyos modalitásainak, alkalmazásainak átadását tűzte ki célul. Mint ilyen, természetesen igyekszik minél több saját élményű gyakorlatot nyújtani.

Mivel a kontakt órák mindössze 4-5 alkalommal valósulnak meg félévenként, szükségesnek és hasznosnak gondoljuk más tanulási formák bevezetését is, melyek a “passzív” időszakban is aktivizálják a hallgatókat, közös és egyéni tanulásra ösztönöznek, további egyéni vagy kis csoportos tapasztalásokat valósítanak meg – ezzel is mélyítve a képzési folyamatot.

A kontakt modulon javasolt, ún. “passzív” időszakban hasznos tanulási forma a TANULÓCSOPORTOKBAN való közös tanulás.

A HÁZI FELADAT – nomen est omen – a passzív időszakban elvégzendő feladato(ka)t jelenti. Lesznek egyéni és kis csoportos (erre remek forma a tanulócsoport) feladatok, jellegükből fakadóan.

A házi feladatot kérjük majd alkalomról alkalomra megoldani/elolvasni/feldolgozni – ezzel is támogatva a folyamatos tanulást és mélyebb megértést, gyorsabb haladát, közös gondolkodást és feldolgozást.

A PORTFÓLIÓ nem más, mint az év közbeni gyakorlatok, tapasztalati helyzetek gyűjteménye, mely majd a képzés végi vizsga alkalmával kerül bemutatásra. Ezeket majd írott formában, nyomtatva, dossziába rendezve kérjük bemutatni arra az alkalomra. A folyamatos tanulást támogatjuk, így alkalomról alkalomra fogunk “portfólio feladatokat” kiadni, de természetesen időközben (év közben) semmilyen számonkérés nem lesz ezzel kacsolatban. Ha valakinek szupervíziós igénye lenne a megvalósítással, megoldással kapcsolatban, on-line , megadott időben és keretben kaphat segítséget tőlünk, a komolyabb időigényű személyes konzultációk már nehézkesebben megvalósíthatók, erre egyéni megbeszélés alapján kerülhet sor.
A tanulócsoportok alkalmasak egymás segítésére, támogatására, közös feladatmegoldásokra – akár online, akár élőben találkoztok – a portfolio tekintetében is.

Minden portfolio feladatnál kérjük, hogy jelöljétek ki végezte el a feladatot, gyakorlatot és milyen munka-felosztásban (egyénileg, párban, kis csoportban).

Kiegészítő elemek

– „Kötelezően válsztható” – képzés egy teljes éve alatt min. 1 plusz kurzus, ajánlott kurzusok a hosszútávú szakmai tanulás és munka érdekében:

                    • Elsősegély tanfolyam (magyar rdszben ősszel Dr.Molnár-Szabó vagy bármely nemzetközi Wilderness..)

                    • Ipari alpin képzés

                    • Alapfokú szilamászó (javasolt: KreaTúra)

                    • Családterápiás v. Családrendszer terápiás képzés

                    • Terápiás és csoportvezetői workshopok (pl, családterápiás, pszichodráma, szomatodráma, interartív… témákban)

                    • Egyéb outdorr skilleket oktató képzések (vízi jártassági, bármely outdoor sport oktatói/vezetői stb…)

– Szakmai rendezvények, konferenciák (nemzetközi és magyar: Ösvény, EEE, EOE, IATC, GATE, etc…)

 

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum:

Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – vadon.kalandterápiás specializációval – oklevél (tanusítvány)

Speciális kiegészítő feltételekkel:

+ Vadon-és Kalandterapeuta oklevél szerezhető

 

A vizsgára bocsátás ill. tanusítvány megszerzésének feltételei:

– Egészségügyi alkalmasság

– Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok

– Megkezdett vagy befejezett min. 150 igazolt önismereti óra

– Min EGY extra kurzus / kötelezően választható kiegészítő képzés megkezdése vagy elvégzése

– RÉSZVÉTEL:

                    • Bázis szeminárium egészén

                    • és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel

                    • + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)

                    • és gyakorlat igazolása (min. 16 óra az első és további min 32 óra második szemeszterben)

– Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján

 

Specializáció

„VADON-, KALANDTERAPEUTA” (WAT Therapist) címet (is) az a szakember kaphat képzés befejeztével, aki

• Felsőfokú (MA) pszichológus diplomával

Vagy

• Felsőfokú (MA) orvos, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, óvodapedagógus, pasztorál-pszichológus, védőnő, mentálhigiénikus, lelki-gondozó diplomával ÉS min. egy módszerspecifikus terápiás végzettséggel (családterapeuta, családi tanácsadó, családrendszer terapeuta, pszichodráma/ szomatodráma középfokú vezető, integrál terapeuta, hipnoterapeuta, stb.)

• Rendelkezik min 250 óra igazolt önismereti órával

 

A tapasztalati / outdoor tréner képzéshez tartozó gyakorlat

I. szemeszterben 16 óra gyakorlat

II. szemeszterben 32 óra gyakorlat az előírás.

Egyéni tervezési és szervezési folyamatban, szupervízió mellett, igazolással adminisztrálva. (Ide tartozik minden témához illeszkedő programokban való önkéntes munka).

Egyéni ütemezés alapján.

 

A vizsga szervezésének módja és formája

Csoportos vizsga – elmélet és gyakorlat, utolsó modul alkalmával

 

A tapasztalati / outdoor tréner képzés díjának mértéke, fizetésének módja

Bázis szeminárium – 90.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen

 

I. szemeszter képzési díja – 195.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen

E-learning – első évfolyam számára díjmentes

Szupervízió – on-line – első évfolyam számára díjmentes

 

II. szemeszter szemeszter képzési díja – 180.000.- Ft – Első évfolyam számára kedvezményesen

E-learning – első évfolyam számára díjmentes

Szupervízió – on-line – első évfolyam számára díjmentes

 

A képzés díjában NEM foglaltatik benne a mindenkori szállás és étkezési költség!

 

A képzési díjának befizetése:

– TELJES FÉLÉVRE, egy összegben a szemeszter első moduljának utolsó napjáig,

– Modulonként: legkésőbb a modult megelőző héten, min. 7 nappal előtte

 

Zárás és Csoportos vizsga alkalom díja 20.000.- Ft

– legkésőbb a vizsgát megelőző hét utolsó napjáig.

 

Javítóvizsga – egyéni megbeszélés alapján, de legfeljebb 2 héttel a csoportos vizsga utáni időpontban. Pótvizsga díja 10.000.- Ft.