TAPASZTALATI / OUTDOOR TRÉNER és TANÁCSADÓ KÉPZÉS
VADON-, KALANDTERÁPIÁS SPECIALIZÁCIÓVAL


A kéTTé Tapasztalati Tanulás Alapítvány és az AHA! Outdoor Kft. közös 1+2 szemeszteres képzése azoknak a trénereknek, terapeutáknak,  segítő szakembereknek, pedagógusoknak és minden olyan emberekkel foglalkozó szakembernek (vagy hallgatónak), akik szeretnének tapasztalati úton, (a bázis szeminárium során expedíciós körülmények között is), olyan ismeretekre szert tenni, melyekkel magabiztosabban mozoghatnak természeti környezetben,  dolgozhatnak és vihetnek ki csoportokat,  új gyakorlatokat, tanulási helyzeteket kínálva és teremtve számukra.


"Véleményünk szerint a valósághoz való kapcsolódás leghatékonyabb módja a tapasztalás és annak reflexiója. Sőt, önmagunkhoz, a többiekhez és a körülöttünk lévő élővilág egészéhez való kapcsolódás legfontosabb útja is a tapasztalati tanuláson át vezet. Ebben hiszünk, ennek módszerét alkalmazzuk a fejlesztési, támogatói, terápiás munkánk során is.

A tapasztalat megszerzése legfontosabb helyszínének a természetet tekintjük, miközben az egyre nyilvánvalóbb klíma-válság hangoztatása közepette egyértelműen látható az emberek általános elidegenedettsége a természettől.

Hogyan óvjuk, hogyan gondozzuk a körülöttünk élő környezetet? ,Hogyan neveljük gyermekeinket a természet védelmére, miközben mi magunk is olyannyira elidegenedtünk, hogy ezt fel sem ismerjük, míg el nem kezdünk újrakapcsolódni vele?... A legjobb lett volna ezt elkezdeni születésünk pillanatában. De a második legjobb ideje ennek épp Ma van - szoktuk mondani a hozzánk fordulóknak.

A képzésünk célja olyan segítő szakemberekkel való közös együttlét, tanulás és tapasztalataink megosztása, akik a természetben folytatható és/vagy tapasztalati tanulás módszertanával megvalósítható folyamatokkal szeretnének segíteni az embereknekújrakapcsolódni önmagukhoz, másokhoz és a természethez.

A képzés résztvevői számára a nyári intenzív és a két szemeszteres teljes tanéves képzés során

 • elméletet és  tapasztalati úton való tanulást, gyakorlatot
 • hazai és nemzetközi szakemberek bevonását
 • vadon-kaland-természet-terápiás fókusz és módszertan átadását
 • a legfrissebb nemzetközi tudományos eredmények és trendek megismertetését és
 • nemzetközi szakmai közösséghez való kapcsolódás lehetőségét kínáljuk."

Szabó Gábor Timur & Rákár-Szabó Natália


 

A következő évfolyam képzésének indítása: 2021. augusztus.
A teljes képzés ideje: 2021. augusztustól – 2022. június
Online jelentkezés megnyitása : 2021. május 29.

MEGHOSSZABBÍTOTT JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 30. 

A kialakult járványügyi helyzet miatt az előző, 2020-21-es évfolyam képzési  moduljainak időpontjai többször módosultak, a tanév befejezése kitolódik a nyári időszakra. Mivel tavasz végéig bizonytalan volt a befejezés és a következő év indításának lehetősége, ezért későbbre toldódott az idei, 2021-es meghírdetés is. 

Ebben a tanévben rengeteg hasznos tapasztalatot szereztünk arról, hogyan tudjuk áthidalmi rugalmasan a rendkívüli helyzeteket, így bátran vágunk a következő tanév elindításába is.

A JELENTKEZŐK ÉS ÉRDEKLŐDŐK SZÁMA IS BEFOLYÁSOLJA AZ INDÍTÁST, így kérjük aki elhatározásra jutott,
mielőbb töltse ki az ONLINE jelentkezési lapot ITT.  
 


 

A teljes 1+2 szemeszteres képzés általános leírása

 

A képzést egy 9 napos BÁZIS-SZEMINÁRIUM indítja, mely alkalmat ad az outdoor/kaland-pedagógia és a vadon-kalandterápia módszertanával tapasztalati úton való ismerkedésre, illetve lehetőséget biztosít saját-élmény megszerzésére “expedíciós” körülmények között. A szeminárium elvégzése alapfeltétele az ősszel folytatódó, további 2 szemeszterből álló képzésnek, de természetesen önmagában tekintve is értékes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagít minden résztvevőt.

A bázis szeminárium időpontja: 2020. augusztus 20-30. 

A képzés tartalmaz mind elméleti, mind gyakorlati órákat, elsősorban tapasztalati úton való tanulásra építve, túlnyomórészt természeti közegben, de alkalmaz e-learning (önálló tanulás) elemeket is, illetve külföldi oktatók általi kontakt és online prezentációkat, workshopokat, webinarium-ot.

A képzést hazai és nemzetközi trénerek, terapeuták vezetik, illetve választható egyéb módszertani képzéseket is javaslunk, kínálunk majd – moduláris rendszerben.

A képzésre az őszi és tavaszi szemeszterben 4-5 alkalommal, jellemzően havi egy alkalommal, 3-4 tömbösített napban kerül sor, (cs) p-szo-v napokon.


 

TT & VKT képzési folyamat (1+2 szemeszter) részvételi feltételei

 

Jelentkezési feltételek

 • Min. 21 éves kor
 • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok
  • pszichológia, szociális szakok, pedagógiai szakok, mentálhigiéné, egészségügyi szakok, pszichiátria, testnevelés, rekreáció és sport szakok, andragógia, antropológia
  • kivételes esetekben egyéb szakok, melyek egyéni elbírálás alá esnek majd

Részvételi feltételek

 • Online jelentkezési lap kitöltése életrajz elküldése az info@kettealapitvany.hu email címre – 2021. június 30-ig.
 • Alkalmazott angol nyelvtudás (a képzés szakirodalmi és alkalmankénti élő modul-nyelve)
 • Egészségügyi alkalmasság (alap állóképesség, a jelentkezőnek képesnek kell lennie kb. 15 kg-os hátizsákkal, hegyi, erdei terepen napi néhány órát gyalogolni – a jelentkezés lezárta után egészségügyi lap kitöltésére lesz szükség, külön orvosi igazolást nem kérünk)
 • Egyéni tanulmányi szerződések megkötése
 • Bázis szeminárium  egészén és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)
 • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján ( Bázis-szeminárium és egyes modulok díjainak alkalmi kiegyenlítése vagy a szemeszterenkénti ill a teljes képzési folyamat díjának egyösszegű befizetése )


 


 1. + bázis szeminárium – 2021.augusztus 20-30.

  BÁZIS szeminárium

   

  A BÁZIS-szeminárium egy 1o napos, önismereti munkát is magába foglaló tréner-képzési nyitó program, mely első és utolsó napjai egy erdei bázison zajlanak, közbeékelve egy 5 napos expedíciót

  Kinek ajánljuk

  – trénereknek, terapeutáknak,  segítő szakemberekenk, pedagógusoknak és minden olyan emberekkel foglalkozó szakembernek (vagy hallgatónak) 

  • akik szeretnének tapasztalati úton,
  • expedíciós körülmények között,
  • olyan ismerekre szert tenni, melyekkel
  • magabiztosabban mozoghatnak természeti környezetben,
  • dolgozhatnak és vihetnek ki csoportokat,
  • új gyakorlatokat, tanulási helyzeteket kínálva és teremtve számukra.
  A BÁZIS-szemináriumon, mint önálló programon való részvétel is lehetséges.

   

  Célok

  • Bázis és expedíciós körülmények között outdoor/ tapasztalati / természeti élmények gyűjtése és feldolgozása
  • Úgynevezett „interperszonális” és „technikai” skillek, készségek fejlesztése
  • Önismeretei helyzetekben és gyakolatokban való részvétel
  • Csoportszintű együttműködés fejlesztése, oktatókkal és teljes képzés tananyagával való megismerkedés a teljes képzésre jelentkezés iránti elköteleződés rögzítése
  • Leendő képzési csoporttal való ismerkedés, csoportalakítás, közös élmények és tapasztalatok gyűjtése

   

  A BÁZIS-szemináriumon való részvétel feltétele a további két szemeszterre való jelentkezésnek és hosszú távon az alapítvány szakmai munkájában való (önkéntes, asszisztensi, terapeuta) részvételnek, együttműködésnek is.

   

  Időpont, helyszín

  2021. augusztus 20-30. , pontos helyszín még szervezés alatt

  Előkészítő, tájékoztató, csapatépítő program várható időpontja: 2021. július 31. szombat,  Budapest, Budai-hegység 

   

  Program keret

  augusztus 20. délelőtt   – érkezés  

  20-21-22. – nagycsoportos munka a „bázis 1.” helyszínen

  • Ismerkedés egymással és a módszertannal (“tapasztalati tréneri” munka, vadon-és kalandterápia alapvetései, szemlélet sajátosságai, környezet adta lehetőségek megismerése, tapasztalatszerzés – egyéni és csoportos szinten)
  • Felkészülés a 4 napos expedícióra (meglévő és új tudás mozgosítására való felkészülés) – „hard skill”ek elsajátítása, vadonelsősegély alapjai, NOLS és OB outdoor leadership modellek

  23-24-25-26-27 – expedíció

  • Expedíciós ismeretek a gyakorlatban – saját élmény
  • Egyéni és csoportos „kihívások” (fizikai és mentális szinten zajló lehetőségek megismerése)
  • Önismereti munkába való betekintés és reflexió (természeti szimbólumunka, metafórák a kaland-kihívásokban , stb.)
  • Tréneri kompetenciák fejlesztése – „tervezés – vezetés – kivitelezés” elmélet és bevezetés a gyakorlatba

  28-29-30 – nagycsoportos munka a „bázis 2.” helyszínen

  • REFLEXIÓ és aktív feldolgozás (expedíció)
  • kiscsoportos gyakorlatok a tanultak alkalmazásával
  • Zárási ceremónia
  • Nagy képzés áttekintése, tartalmának ismertetése, közös és egyéni jövőkép

  augusztus 30. – közös ebéd – zárás, búcsú – egyéni beszélgetések – délután Hazautazás

   

  Programot vezető szakemberek

  • Szabó Gábor Timur – vezető oktató, pszichológus, vadon-kalandterapeuta
  • Rákár-Szabó Natália – vezető oktató, pszichológus, vadon-kalandterapeuta
  • Lovász Gergely / Dr. Imre Gábor – expedíció / outdoor vezető 
  • szervezés és létszám függvényében + okleveles tapasztalati/outdoor tréner asszisztens kollegá(k)

   

  Részvételi díj

  • A teljes 10 napos képzés díja 145.000. ft/fő
   • A díj magába foglalja a
    • szemináriumot megelőző csapatépítő programon való részvételt,
    • a teljes szemináriumon való részvételt, szakmai vezetését,
    • a programhoz kapcsolódó jegyzeteket,
    • 10 napos program teljes étkezésének költségét (a speciális étkezésűekkel külön megállapodás szerint)
    • képzés közben használt felszerelések, stb költsége
   • amit nem foglal magába:
    • utazás költségét (egyéni utazás, igéyn szerint közös szervezéssel, telekocsikkal)
    • első és utolsó napok bázisán való szállás költségét (alacsony komfortfokozatú szállások, jellemzően alacsony áron).
    • egyéni felszerelés hiánya esetén azok bérlésének díját.
  • A jelentkezés és a sikeres csoportba kerülés lezárta után kérjük a díj 50%-nak befizetését augusztus 1-ig. A fennmaradó díj rendezésének határideje augusztus 10. Kérjük utalás esetén arról a számláról érkezzen a díj, melyre a számlát kérik kiállítani. Készpénzes befizetésre egyéni egyeztetés alapján van lehetőség. 

   

  Jelentkezés

  A teljes képzésre vonatkozó jelentkezési, részvételi feltételek érvényesek a bázis szemináriumra való jelentkezés esetén is. (lásd ide vonatkozó bekezdéseket). 

  FIGYELEM! A szeminárium csak a szükséges minimum létszám megléte esetén indul (csoportdinamikai és oktatási, tapasuztalati célok miatt) 

  Jelentkezési időszak: 2021. június 30-ig

   

   

   

 1. + ttt-vkt képzés (+2 szemeszter) – 2021/22.

  A Tapasztalati / Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterápiás Specializációval

  KÉPZÉS

  célja olyan kompetens szakemberek képzése, akik magabiztosan dolgoznak természeti környezetben, a csoportdinamika, soft és hard skillek átfogó alapismeretével.

   

  A képzés alapinformációi 

   
  • A 2 szemeszteres képzésbe való belépés feltétele a 2020. augusztusában szervezett BÁZIS szemináriumon való részvétel. Lényegében az a képzés első szemesztere. A Bázis szeminárium után egyéni beszélgetésre kerül sor minden résztvevővel, mely során a vezetők személyes visszajelzéssel élnek és fenntartják a jogot a teljes képzésben való részvételre való ellenjavaslat megfogalmazását. Jellemzően ekkor van lehetőség a résztvevőknek is megfogalmazni elköteleződésüket vagy visszalépni a további képzés folytatásától.
  • Az ún. Nagy Képzés időtartama 2021. szeptember – 2022. június
  • Minden hónapban (szept-okt-nov-dec / febr-márc-ápr-máj-jún ), moduláris rendszerben zajlanak a kontakt képzési alkalmak – jellemzően 3 napban, a második félévben 4 napokban is.
  • A kontakt órák tömbösítve, (cs)-p-szo-v napokon kerülnek megszervezésre, minden esetben bentlakásos módon, így biztosítva a legintenzívebb és sokszor estékbe nyúló, közösségi módon való tanulást. A helyszínek váltakozóak: Mátra, Börzsöny, Bakony hegység turistaházai, kulcsosházai és az erdők, mezők, patakok.
  • Az egyes kontakt modulok közötti időszakban ún. tanulócsoportok fogják segíteni az egyéni felkészülést és gyakorlást, elméleti anyag feldolgozását (e-learning formában is).
  • A 9 kötött modul alkalmon túl kínálunk még extra napokat – nemzetközi webináriumok, szervezeti-szakmai programok, módszerspecifikus workshopok keretében.
  • A gyakorlathoz kapcsolódó munkát kis csoportos vagy egyéni szupervízióval is segítjük.
  • A képzés vizsgája egy extra alkalom lesz 2021. júniusában – mely alkalom 2 napban zajlik, csoportos vizsga és egyéni portfóliók bemutatása formájában. 
  • A teljes képzést egy ünnepélyes záró ceremóniával fejezzük be. 

   

  A képzés elvégeztével megszerezhető dokumentum, a képzés igazolása

  Tapasztalati/Outdoor Tréner és Tanácsadó – Vadon-, Kalandterápiás specializációval – tanúsítvány
  (Experiential/Outdoor Trainer and Consultant – with WAT specialization)

  A képzés a  a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, 2020. szeptember 1-től bevezetésre kerülő módosítása alapján , 2020. július 1-én bevezetésre kerülő regisztráció szerint működik, erről igazolást állítunk ki a résztvevők számára.

  Mivel Magyarországon a Vadon-Kalandterápia még nem minősül módszerspecifikus képzésnek, így a hallgatóink számára kiállított és sorszámozott (részletes, magyar és angol nyelvű tematika melléklettel kibocsájtott) Tanúsítványt (Oklevelet) nyújtunk, mely még nem érvényesíthető  törvényi szabályozás alá eső bérmeghatározás vagy Okj, Felsőoktatási, ill. egyéb Posztgraduális továbbképzések képzések elismeréseként. 

  Nemzetközileg elismert, világhírű, egyetemi professzori vendégoktatók aláírása is szerepel a Tanúsítványon, mely a nemzetközi szakmai életben magas presztízst biztosít a képzésnek.

   

  A vizsgára bocsátás ill. Tanúsítvány megszerzésének feltételei

  • Egészségügyi alkalmasság
  • 21 éves alsó korhatár
  • Megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok
  • Megkezdett vagy befejezett 150 igazolt önismereti óra
  • Min EGY extra kurzus /ajánlások közül kötelezően választható/ kiegészítő képzés megkezdése vagy elvégzése
  • RÉSZVÉTEL:
   • Bázis szeminárium egészén
   • és a további szemeszterek moduljainak 90 %-án való aktív részvétel
   • + e-learning modulok teljesítése (szakirodalom feldolgozás, egyéni és csoportos feladatok megoldása és konzultációk)
   • és gyakorlat igazolása (min. 32 óra a két szemeszter idejében)
  • Képzési díjak megadott határidőkig való rendezése – egyéni tanulmányi szerződések alapján

   

  Képzési/részvételi díjak

  • Képzési/részvételi díjak

   • Bázis szeminárium: 145.000.- Ft + utazás és bázis-szállás díja (5 éjszaka bázis feltételekkel, túristaház szintű szálláson)
   • Modulok díjai I. félév
    • 4 alkalom x 60.000.- Ft (3 napos modulok)
    • E-learning és egy díjmentes egyéni szupervízió (online vagy személyes)
    • Lehetőség: További szupervízió személyes – igény szerint egyéni vagy kiscsoportos (résztvevők száma max 3-4 fő) – 10000.- Ft/óra
   • Modulok díjai II. félév
    • 3 alkalom x 60.000.- Ft (3 napos modulok)
    • + 2 alkalom x 65.000.- Ft (4 napos modulok, az utolsó önálló programvezetéssel)
    • Külföldi vendégoktatók akkreditált workshopjainak díjával kapcsolatban a változás jogát fenntartjuk – elsősorban előre nem látható költségek felmerülése okán (korábban pl. Covid protokoll és utazási költségek jelentős emelkedése miatt) 
    • E-learning és egy díjmentes egyéni szupervízió (online vagy személyes)
    • Lehetőség: További szupervízió személyes – igény szerint egyéni vagy kiscsoportos (résztvevők számától függetlenül) – 8000.- Ft/óra
    • Lehetőség: Extra workshopok és nemzetközi webináriumok, igény szerint, egyéni díjszabással, érdeklődés alapján 
   • Vizsga
    • 1 alkalom x 30.000.- Ft – Csoportos vizsga – elmélet és gyakorlat, portfólió bemutatása (2 nap)
    • Záró ceremónia, Oklevél osztás, Ünneplés

  A képzési díjak nem tartalmazzák a képzési hétvégék járulékos költségeit, mint a szállás és étkezés költségeket. A szállások jellemzően alacsony komfortfokozatú szállások, turistaházak, nem magas díjjal, az étkezés önellátás vagy csoportos megbeszélés alapján alakul.

  FIGYELEM! A képzés járványügyi helyzet miatti lehetséges változásai és módosulásai miatt (pl online modul beiktatása) csökkenhetnek a díjak. Ezt egyenlőre előre még nem tudjuk rögzíteni.  

   

  A képzés vezetői, oktatói, szupervízorai

  • A képzés vezetői, oktatói, szupervízorai

   • Rákár-Szabó Natália (Hun) – vezető oktató
   • Szabó Gábor Timur (Hun) – vezető oktató
   • Lovász Gergely (Slo-Hun) és Dr. Imre Gábor (Hun) – Bázis-szeminárium Outdoor-Leaderek, expedíció vezetők
   • Iszlai Zoltán (Hun) – vendég oktató
   • Luk Peeters (Bel) – vendég oktató 
   • Prof. Dr. Christine Lynn Norton (Usa) – vendég oktató
   • Dr. Anita Pryor és Ben Knowles (Australia) – vendég oktatók
   • Anat Raphael (Israel) – vendég oktató
   • Dr. Stephan Natynczuk (UK) – vendég oktató
   • Prof. Dr. Mike Gass (Usa) , Prof. Dr. Denis Mitten (Usa), Dr. Christine Lynn Norton,Dr. Anita Pryor – szupervízorok
   • Dr. Molnár Péter – a képzés orvosa, speciális helikopteres mentő , vadonelsősegély oktató
   • és további magyar és nemzetközi szakemberek – konzulensek és extra workshopok, szemináriumok vezetői 

  Jelentkezés és kiválasztási folyamat

  Online jelentkezés 2021. június 30-ig.
  • A képzési csoport létszáma: 12 – 16 fő 
  • Képzéssel kapcsolatos, info@kettealapitvany.hu címre érkező kérdésekre írásban válaszolunk.  
  • Jelentkezés menete:
   • Online jelentkezési lap és fényképes önéletrajz elküldése az info@kettealapitvany.hu címre
   • Munkatársunk írásos visszajelzést ad a jelentkezés beérkezéséről 
   • Első ismerkedő beszélgetés – személyes vagy skype – a jelentkezés beérkezés után, lezárás körüli időpontban.
   • Amennyiben a jelentkezési határidő lejárta előtt a teljes, maximális csoportlétszám már megtelik alkalmas jelentkezőkkel, úgy fenntartjuk a jogot a jelentkezés korábbi lezárására. Ezért kérjük akiben megszületett az elhatározás, az mielőbb jelentkezzen!
   • Jelentkezés lezárta és a csoport összeállítása után egy fél napos csoportos tájékoztatást és találkozási alkalmat (csapatépítés) szervezünk. Ennek várható ideje: 2021. július 31. szombat. Buda hegyek.

   

  JELENTKEZÉS LAP ITT ELÉRHETŐ

   

  TOVÁBBI RÉSZLETEK , ÚJRATERVEZÉS EREDMÉNYEINEK  FELTÖLTÉSE   FOLYAMATBAN